Trailer of The Great Word

BY:

Edited BY:Liu Yifan

Source:

2022-06-06

 

Institute of Society and Strategy, School of Design and Innovation

Trailer of The Great World  -  in the Unreal5 game engine for environmental drama narrative exploration

By: Chen Jiazi, Lin Yuken, Hu Hsu Heng, Ye Guoxin, Wang Jiaping, Zhou Yihan

Instructor: Tan Bin, Zhang Chen